BETVISA Thể thao Cá Cược Bida Dễ Dàng Tại Nhà Cái

Cá Cược Bida Dễ Dàng Tại Nhà Cái

  • Một cú đánh hợp lệ khi: Cơ thủ đánh đúng nhóm bi của mình xuống lỗ, hoặc làm bi cais, hay bất kỳ bi nào chạm băng
  • Cơ thủ kia phạm lỗi thì cơ thủ còn lại sẽ có bi trong tay. Lúc này bóng cái sẽ được đặt tại bất kỳ điểm nào trên bàn theo ý của cơ thủ đó.
  • Bi không hợp lệ khi: Bi mục tiêu không vào lỗ chỉ định. Bi mục tiêu vào lỗ nhưng phạm luật.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post